amendatory

แปลว่า


adj ซึ่งแก้ไข
ความหมายเหมือนกับ: corrective
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ทำให้ถูกต้อง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top