ambassdor

แปลว่า


n รัฐมนตรี
ความหมายเหมือนกับ: cabinet member , consul , high officer
คำที่เกี่ยวข้อง: นักการฑูต


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top