amaze

แปลว่า


vt ทำให้ประหลาดใจ
ความหมายเหมือนกับ: astonish , perplex , astound
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้แปลกใจ

คำที่มี "amaze" ในคำ


amazed adj น่าทึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: bewildered , open-mounthed

amazement n ความประหลาดใจ
ความหมายเหมือนกับ: surprise , wonderค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top