aluminum

แปลว่า


n อะลูมินัม
ความหมายเหมือนกับ: aluminium
คำที่เกี่ยวข้อง: อลูมิเนียม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top