aluminium

แปลว่า


n อลูมิเนียม
ความหมายเหมือนกับ: aluminum
คำที่เกี่ยวข้อง: อะลูมินัม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top