altered

แปลว่า


adj ที่เปลี่ยนแปลง
ความหมายเหมือนกับ: adapted , modified
คำตรงข้าม: unchanged
adj ซึ่งปฏิรูป
ความหมายเหมือนกับ: transformed
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งปรับปรุงใหม่
คำตรงข้าม: deteriorated