aloofness

แปลว่า


n การวางเฉย
คำที่เกี่ยวข้อง: ความไม่สนใจ , การไม่แยแส
คำตรงข้าม: union
n คนเย็นชา (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: คนเฉยชา , คนไร้อารมณ์