aloe

แปลว่า


n ว่านหางจระเข้
ความหมายเหมือนกับ: aloe vera
คำที่เกี่ยวข้อง: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย
n หางจระเข้
ความหมายเหมือนกับ: aloe vera
คำที่เกี่ยวข้อง: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย