allocation

แปลว่า


n การแบ่งส่วน
ความหมายเหมือนกับ: allotment , distribution
คำที่เกี่ยวข้อง: การจัดสรรปันส่วน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top