alignment

แปลว่า


n การจัดให้ถูกตำแหน่ง
n การวางแนว
ความหมายเหมือนกับ: arrangement , adjustment
คำที่เกี่ยวข้อง: การจัดเรียง , การจัดให้เป็นแถวตรง
n แนวร่วม
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้สนับสนุน