airy

แปลว่า


adj ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
ความหมายเหมือนกับ: windy , breezy
คำที่เกี่ยวข้อง: โปร่ง , โล่ง
adj ที่บางเบาเหมือนอากาศ
ความหมายเหมือนกับ: fragile , thin , frail
adj ที่อยู่บนอากาศ
adj สบายใจ
ความหมายเหมือนกับ: happy , sprightly
คำที่เกี่ยวข้อง: เบาใจ