aiding

แปลว่า


n การดูแล
ความหมายเหมือนกับ: assisting
คำที่เกี่ยวข้อง: การช่วยเหลือ
adj (นักแสดง) ซึ่งเป็นตัวประกอบ
ความหมายเหมือนกับ: upholding
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ได้เป็นตัวแสดงนำ
adj สนับสนุน
ความหมายเหมือนกับ: comforting , encouraging
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นกำลังใจ