aide-de-camp

แปลว่า


n นายทหารติดตาม (มาจากภาษาฝรั่งเศส)
ความหมายเหมือนกับ: aide
คำที่เกี่ยวข้อง: นายทหารผู้ช่วย
n นายทหารผู้ช่วย
ความหมายเหมือนกับ: aid-de-camp


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top