ah

แปลว่า


int ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น)
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเจ็บปวด , ความประหลาดใจ