agile

แปลว่า


adj กระฉับกระเฉง
ความหมายเหมือนกับ: quick , nimble , spry
คำที่เกี่ยวข้อง: ว่องไว , คล่องแคล่วว่องไว

คำที่มี "agile" ในคำ


agilely adv อย่างนุ่มนวล
ความหมายเหมือนกับ: elegantly , beautifully
คำตรงข้าม: awkwardly

fragile adj เปราะแตกง่าย
ความหมายเหมือนกับ: flimsy , frail
คำตรงข้าม: sturdy

fragile adj บอบบาง

fragileness n เปราะบางค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top