aggrandizement

แปลว่า


n การสรรเสริญ
ความหมายเหมือนกับ: apotheosis , exaltation
คำที่เกี่ยวข้อง: การถวายพระเกียรติ , การสดุดี , การเทิดทูน , การยกย่อง