affiance

แปลว่า


n การสัญญา
ความหมายเหมือนกับ: betrothal
vt สัญญาว่าจะแต่งงาน
ความหมายเหมือนกับ: betroth , pledge

คำที่มี "affiance" ในคำ


affianced adj ซึ่งหมั้นหมายกัน
ความหมายเหมือนกับ: betrothedค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top