advocate

แปลว่า


n ทนาย
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้แทนในทางกฎหมาย
n ผู้ให้การสนับสนุน
ความหมายเหมือนกับ: supporter , backer
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ให้ความช่วยเหลือ
vt สนับสนุน
ความหมายเหมือนกับ: support