advisor

แปลว่า


n ที่ปรึกษา
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ให้คำปรึกษา
n ผู้ให้คำปรึกษา
ความหมายเหมือนกับ: adviser
n ผู้ให้คำปรึกษา
ความหมายเหมือนกับ: pundit

คำที่มี "advisor" ในคำ


advisory adj ที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา
ความหมายเหมือนกับ: consulting , consultative , giving advice

careers advisor n ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ
ความหมายเหมือนกับ: careers officerค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top