adventuresome

แปลว่า


adj กล้า
ความหมายเหมือนกับ: adventurous
คำที่เกี่ยวข้อง: ชอบผจญภัย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top