advancement

แปลว่า


n การเคลื่อนไปข้างหน้า
n การพัฒนา
คำที่เกี่ยวข้อง: การรุดหน้า , ความเติบโต , ความคืบหน้า , ความรุ่งโรจน์
n การเลื่อนตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: raise , promotion , elevation


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top