adornment

แปลว่า


n การประดับประดา
ความหมายเหมือนกับ: ornamentation , embellishment
คำที่เกี่ยวข้อง: การจัดแต่ง , การตกแต่ง
n สิ่งประดับตกแต่ง