adolescent

แปลว่า


adj ซึ่งยังเยาว์วัย
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งยังไม่เติบโตเต็มที่
n วัยรุ่น
ความหมายเหมือนกับ: youth , teenage


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top