admit of

แปลว่า


phrv ยอมให้
ความหมายเหมือนกับ: allow of
คำที่เกี่ยวข้อง: อนุญาต


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top