administrator

แปลว่า


n ผู้บริหาร
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้บริหารกิจการ , ผู้ดำเนินการ , ผู้จัดการ

คำที่มี "administrator" ในคำ


administrators n คณะผู้บริหาร
ความหมายเหมือนกับ: directors , executivesค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top