adjustability

แปลว่า


n การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ความหมายเหมือนกับ: adaptability
คำที่เกี่ยวข้อง: ความยืดหยุ่น , การผ่อนสั้นผ่อนยาว , ความพลิกแพลง
คำตรงข้าม: inflexibility
n ความสามารถหลายด้าน
ความหมายเหมือนกับ: usefulness , utility
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสามารถรอบตัว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top