adjacent

แปลว่า


adj ติดกัน
ความหมายเหมือนกับ: adjoining , close , near
คำที่เกี่ยวข้อง: ประชิดกัน , ประกบ , ข้างเคียง , ข้างๆ

คำที่มี "adjacent" ในคำ


be adjacent to vi มีเขตแดนติดกัน
ความหมายเหมือนกับ: besideค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top