acurate

แปลว่า


adj ถูกต้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งแม่นยำ
คำตรงข้าม: imperfect


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top