accentuate

แปลว่า


vt ทำให้เด่น
vt พูดเน้น
ความหมายเหมือนกับ: stress , accent
คำที่เกี่ยวข้อง: เน้นเสียงหนัก , อ่านเน้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top