absorbent cotton

แปลว่า


n สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับทำความสะอาดบาดแผล
ความหมายเหมือนกับ: gauze
คำที่เกี่ยวข้อง: สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับซับแผลหรือทายา