abrupt

แปลว่า


adj ชัน
adj ซึ่งขาดตอน
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ติดต่อกัน
adj ทันทีทันใด
ความหมายเหมือนกับ: sudden , unespected
คำที่เกี่ยวข้อง: ฉับพลัน