abrasive

แปลว่า


adj ซึ่งกัดกร่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งกัดเซาะ
adj ที่ทำให้โกรธ
ความหมายเหมือนกับ: irritating , grating
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ทำให้รำคาญ , ที่ทำให้โมโห
n สารขัด
ความหมายเหมือนกับ: polisher , grinder
คำที่เกี่ยวข้อง: ผงขัด