abeyant

แปลว่า


adj หยุดชั่วคราว
ความหมายเหมือนกับ: deferred
คำที่เกี่ยวข้อง: เลื่อนไปก่อน
adj หยุดชั่วคราว
ความหมายเหมือนกับ: postponed
คำที่เกี่ยวข้อง: ระงับชั่วคราว , เลื่อนไปก่อน