fitting

แปลว่า


n ชิ้นส่วนเล็กๆของอุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์
ความหมายเหมือนกับ: part , piece
n ของในบ้านที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น เตาอบ หม้อหุงข้าว
adj ที่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: appropriate , proper
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่เหมาะเจาะ , ที่คู่ควร
n การลองขนาดเสื้อผ้า