V.J.

ภาษาอังกฤษ


sl ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ (โดยเฉพาะรายการมิวสิกวิดีโอ) (คำย่อของ video jockey)
ความหมายเหมือนกับ: video jock
คำที่เกี่ยวข้อง: วีเจ