Ukraine

แปลว่า


n ชื่อแคว้นหนึ่งในยุโรปตะวันออก
คำที่เกี่ยวข้อง: ยูเครน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top