Second Coming

แปลว่า


n การจุติอีกครั้งของพระเยซูเพื่อพิพากษามนุษย์
ความหมายเหมือนกับ: Parousia


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top