Romanic

แปลว่า


adj เกี่ยวกับกลุ่มภาษาที่ลืบทอดมาจากภาษาละติน
ความหมายเหมือนกับ: Latin , Romance


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top