QED

ภาษาอังกฤษ


abbr ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum)
ความหมายเหมือนกับ: Quantum Electrodynamics
abbr ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum)
ความหมายเหมือนกับ: Quantum Electrodynamics


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top