Negroid

แปลว่า


adj เกี่ยวกับคนผิวดำ
ความหมายเหมือนกับ: black , Negro
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นลักษณะของคนผิวดำ , แห่งคนผิวดำ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top