Mafia

แปลว่า


n มาเฟีย
ความหมายเหมือนกับ: criminal world , underworld
คำที่เกี่ยวข้อง: สมาคมอาชญากรรมลับ , แกงค์มาเฟีย
n พวกมาเฟีย
คำที่เกี่ยวข้อง: กลุ่มคนที่ทำงานในองค์การลับ