King James Version

แปลว่า


n คัมภีร์ไบเบิ้ลที่ตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1611
ความหมายเหมือนกับ: Authorized Version


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top