Iranian

แปลว่า


adj เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาอิหร่าน
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาเปอร์เซีย
n ชาวอิหร่าน
ความหมายเหมือนกับ: Persian
คำที่เกี่ยวข้อง: ชาวเปอร์เซีย
n ภาษาอิหร่าน
คำที่เกี่ยวข้อง: ภาษาเปอร์เซีย