Indonesian

แปลว่า


adj เกี่ยวกับอินโดนิเชีย
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับชวา
n ชาวอินโดนิเชีย
คำที่เกี่ยวข้อง: ชาวชวา
n ภาษาอินโดนิเชีย
ความหมายเหมือนกับ: Bahasa Indonesia
คำที่เกี่ยวข้อง: ภาษาชวา , ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย