Indian summer

แปลว่า


n ช่วงเวลาสงบและมีความสุขก่อนถึงจุดสิ้นสุดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
n ช่วงอากาศอบอุ่นตอนปลายฤดูใบไม้ร่วงหรือตอนต้นฤดูหนาว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top