Hispanic

แปลว่า


adj เกี่ยวกับคนพูดภาษาสเปนหรือวัฒนธรรมของคนพวกนี้
adj เกี่ยวกับประเทศ, วัฒนธรรม และประชาชนสเปน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top