Fiji

แปลว่า


n ประเทศฟิจิ
ความหมายเหมือนกับ: Fiji Islands
คำที่เกี่ยวข้อง: หมู่เกาะฟิจิและเกาะอื่นๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก