Bible

แปลว่า


n คัมภีร์ไบเบิ้ล
ความหมายเหมือนกับ: Holy Writ
คำที่เกี่ยวข้อง: คัมภีร์ของศาสนาคริสต์

คำที่มี "Bible" ในคำ


King James Bible n คัมภีร์ไบเบิ้ลที่ตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1611
ความหมายเหมือนกับ: King James Version , Authorized Versionค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top