Australopithecus

แปลว่า


n โครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งในยุคดึกดำบรรพ์
ความหมายเหมือนกับ: Pithecanthropus
คำที่เกี่ยวข้อง: มีชีวิตอยู่ในช่วง 400 , 000 ถึง 500 , 000 ปีมาแล้ว