โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ภาษาอังกฤษ


n AIDS
ความหมายเหมือนกับ: โรคเอดส์
คำที่เกี่ยวข้อง: acquired immune deficiency syndrome


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top